رزم آرا، یک دوسیه مسکوت

تماشای مستند در...

مستند رزم آرا یک دوسیه مسکوت، به قتل مرموز سپهبد حاجی‌علی رزم‌آرا، نخست وزیر دوران پهلوی، و عوامل موثر در ترور او و چهره‌های دخیل در این رویداد می پردازد.

عوامل