خانه مستند

خانه ای برای مستند و مستندسازان

درباره ما

درباره ما

خانه مستند، خانه‌ای برای مستند و مستندسازان. جایی امن برای خلق ایده هایی نو، از زاویه دوربین کارگردانان جوان، نام آشنا و هرآن کسی که صاحب ایده ای منحصربه فرد است. اینجا شناسنامه ای ده ساله با قدمتی بیش از تولید هزار و اندی فیلم مستند دارد. بچه های خانه مستند با حضور در جشنواره هایی همچون هات داکس، ویزیون دوریل، ایدفا، حقیقت و… نشان های افتخار بسیاری را بر دیوار اتاق های مجموعه به رسم یادگار گذاشته اند.

به پشت سر نباید نگاه کرد، اما وقتی به پشت سر نگاه می کنیم با وجود تمام سختی ها و آسانی ها، پایین و بالا رفتن ها، مسیر خوبی را آمده ایم و تلاش می کنیم تا در مسیر بی پایان خلق کردن، عضوی از خانواده این خانه باشیم.