بیداد دکتر بسکی از نامهربانی با طبیعت در مستند «درخت سفید»

بیداد دکتر بسکی از نامهربانی با طبیعت در مستند «درخت سفید»

۰۹ تیر ۱۳۹۸

«درخت سفید»، مستندپرتره ای درباره دکتر غلامرضا بسکی، طبیبی طبیعت شناس است که سلامتی اش را مدیون عادات تغذیه ای خود در گیاه خام خواری می داند. توجه او به طبیعت و محیط زیست و ارتباطش با مردم، از نکات برجسته شخصیت اوست.