مطبخ

مجموعه مستند مطبخ، نگاهی به تاریخچه غذاهای سنتی و خوراک‌های اصیل ایرانی دارد و به تغییرات سبک زندگی مردم و سبک و تحولات غذایی می پردازد.

عوامل