مستند کمیته

تماشای مستند در...

مستند کمیته به تاریخ شفاهی کمیته های انقلاب اسلامی، از آغاز تا ادغام می پردازد. کارگردان این مستند عبدالحسین بدرلو است.

عوامل