نگاهی چند جانبه به داستان سیل/ نقدی بر مستند «روایت سیل» به قلم «امین آزاد» مستندساز و روزنامه نگار

نگاهی چند جانبه به داستان سیل/ نقدی بر مستند «روایت سیل» به قلم «امین آزاد» مستندساز و روزنامه نگار

نگاهی چند جانبه به داستان سیل/ نقدی بر مستند «روایت سیل» به قلم «امین آزاد» مستندساز و روزنامه نگار
۲۱ آذر ۱۳۹۸

مستند «روایت سیل» درباره روایت سیل اخیر است، فیلم، تصاویر جالبی از سیل اخیر دارد. من البته متن راوی اول فیلم رو دوست نداشتم و به نظرم می توانست نباشد.

نکته مثبت فیلم، ترکیب تصاویر شهروند خبرنگارها با تصاویر حرفه ای است.

من درک می کنم که دولت در سیل، خوب عمل نکرده؛ اما فیلم متاسفانه فقط به این سو می پردازد و سازمان های غیرانتخابی و اشتباهات این سازمان ها در فیلم غایب است. ما به عنوان مستندساز باید خالی و پر را با هم و همه جانبه روایت کنیم. البته نکته مثبت فیلم، نشان دادن بی کفایتی استاندار گلستان و داستان آن مرخصی جنجالی است. شاید اگر من کارگردان بودم به جای آن روایت، داستان را با این موضوع شروع می کردم.

فیلم البته مصاحبه و صداهای خوبی را به عنوان سند رو‌ می کند. نکته مثبت دیگر فیلم، نشان دادن جنبه های مختلف بحران سیل و بی کفایتی مسئولین است.
ای کاش فیلم همان‌قدر که درباره بخش انتخابی بی رحم بود، همان‌قدر هم درباره بخش غیرانتخابی منصف بود و سعی نمی کرد از جناح حاکمیتی ضد دولت قهرمان بسازد، اینجا به نظرم بزرگ ترین ضعف فیلمساز است. نکته مثبت دیگر فیلم، نگاه خوب به ابعاد فاجعه است که اگر نگاه سیاسی آن حذف می شد به نمونه ای خوب در این بخش تبدیل می شد.
تصاویر هوایی فیلم، نکته قوت فیلمبرداری است. بدترین بخش فیلم، روایت راوی و بهترین نکته، پوشش مناسبش است. این فیلم دوست داشتنی می شد اگر بی طرف می بود.

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام خانه مستند بپیوندید:

آیکون کانال تلگرام خانه مستند