آذرآبادگان

آذرآبادگان

آذرآبادگان

آذرآبادگان

مستند آذرآبادگان، روایتی از شکل گیری «فرقه دموکرات آذربایجان» بعد از جنگ جهانی دوم برای تجزیه استان‌های شمال غربی از ایران است.

عوامل