کاشف

آخرین پرونده یک کارآگاه پزشکی قانونی که امروز بازنشسته می شود…
او در این مستند، جنبه های مختلف کار پزشکی قانونی را به ما نشان می دهد. می گوید که چطور مرده ها تا سال ها بعد از مرگشان حرف می زنند و از جنایت ها راز فاش می کنند.

از پرونده هایی می گوید که روی میز پزشکی قانونی باز است…
از قاتلی که به حامله بودن زنش از یک رابطه نامشروع مشکوک شد و می خواست با چاقو جنین را از بدن زن بیرون آورد…

مستند سینمایی «کاشف» درباره سازمانی است که تاریکی حقیقت را روشن می کند.
هر ساله تعداد بیش از دو میلیون پرونده قضائی‌ به سازمان پزشکی قانونی سراسر کشور ارجاع می‌شود. تلاش های بی‌وقفه‌ی کارشناسان و متخصصان این سازمان نقشی کلیدی در کشف حقیقت و برقراری عدالت دارد.
این فیلم، تلاشی است برای به تصویر کشیدن اهمیت و کارکرد این سازمان در ساختار اداری و قضایی کشور.
کلیه‌ی پرونده ها و صحنه‌های این فیلم بر اساس واقعیت و با نگاه به پرونده‌های سازمان پزشکی قانونی، بازسازی شده است.

عوامل