امیرحسین خلیل زاده

امیرحسین خلیل زاده

1363- ساوه
امیرحسین خلیل زاده
آموخته ها و تجربه ها

فارغ التحصیل فیلمسازی از انجمن سینمای جوانان ایران (1377)

گذران کارگاه های حرفه ای فیلمنامه نویسی از حوزه هنری (1384)

فارغ التحصیل رشته فیلمسازی از دانشگاه علمی کاربردی (1390)

فارغ التحصیل رشته نرم افزار کامپیوتر از دانشگاه شهید شمسی پور (1380)

گذران کارگاه کارگردانی آقای اصغر فرهادی (1397)

فارغ التحصیل دوره آشنایی با پزشکی کل نگر، هومیوپاتی، مشابه درمانی (1396)

نویسنده و منتقد آزاد سینمایی (تا کنون)

عضو انجمن صنفی نویسندگان و منتقدان خانه سینمای ایران (1380)

عضو انجمن صنفی تهیه کنندگان مستند خانه سینمای ایران (1386)

پرونده هنری

تهیه کننده:

مجموعه مستند تلویزیونی 13 قسمتی «یک لقمه نون 1»، شبکه مستند، 1390

مستند بلند «حدیث سرو»، معاونت سیما، 1390 -1393

مجموعه مستند تلویزیونی 50 قسمتی «یک لقمه نون 2»، شبکه مستند، 1392-1393

فیلم کوتاه داستانی «بی خط»، انجمن سینمای جوانان ایران، 1394

مجموعه برنامه تلویزیونی 39 قسمتی «کافه کتاب – الف»، شبکه چهار، 1394

مستند کوتاه «ملاقات در مدار بسته»، خانه مستند، 1395

مجموعه مستند تلویزیونی 26 قسمتی «قصه رسیدن»، شبکه مستند، 1395-1396

مجموعه مستند تلویزیونی 26 قسمتی «قصه باهم بودن»، شبکه مستند، 1396

مستند بلند تلویزیونی «باورهای غبارگرفته»، شبکه افق، 1397-1398

مجموعه مستند تلویزیونی 26 قسمتی «یک لقمه نان 3»، شبکه افق، 1399

مجموعه مستند تلویزیونی 13 قسمتی «قصه رسیدن 2»، شبکه مستند، 1399

مجموعه مستند تلویزیونی 15 قسمتی «قصه بهم رسیدن»، شبکه مستند، 1400

کارگردان:

فیلم کوتاه داستانی «مثل همیشه»؛ مستند «خاکستر سخت»، انجمن سینمای جوانان ایران، 77-79

فیلم کوتاه داستانی «رها در باد»، موسسه روزگار طرفه، 1381

مستند کوتاه «ننه آقا متخصص»، مرکزگسترش سینمای مستند و تجربی، 1386

مستند بلند «بهاءالدین محمد»، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، 1389

مجموعه مستند تلویزیونی 13 قسمتی «یک لقمه نون 1»، شبکه مستند سیما، 1390

مستند یلند «حدیث سرو»، معاونت سیما، 1390 -1393

مستند بلند «پولیس پولیس»، موسسه سابقون، 1391

مجموعه مستند تلویزیونی 50 قسمتی «یک لقمه نون 2»، شبکه مستند، 1392-1393

مستند نیمه بلند «نیشابور»، شبکه سه سیما، 1390

مستند نیمه بلند «اهل گنبد»، اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی، 1392-1393

مستند نیمه بلند «از نگاه او»، پرتره دکتر قطب الدین صادقی، اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی، 1392-1393

مستند نیمه بلند «دکتر فوتبال»، پرتره دکتر بیژن ذوالفقارنسب، اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی، 1392-1393

مستند نیمه بلند «آقا رضا»، اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی، 1392-1393

فیلم کوتاه داستانی «بی خط»، انجمن سینمای جوانان ایران، 1394

فیلم کوتاه داستانی «فراموشی»، 1394

مجموعه برنامه تلویزیونی 39 قسمتی «کافه کتاب – الف»، شبکه چهار، 1394

مستند کوتاه «ملاقات در مدار بسته»، (کارگردانی مشترک با مهدی جوزایی)، خانه مستند، 1395

مجموعه مستند تلویزیونی 26 قسمتی «قصه رسیدن»، شبکه مستند، 1395-1396

مجموعه مستند تلویزیونی 26 قسمتی «قصه باهم بودن»، شبکه مستند، 1396

مجموعه مستند تلویزیونی 13 قسمتی «یادمانه»، شبکه آی فیلم، 1397

مستند بلند تلویزیونی «باورهای غبارگرفته»، شبکه افق، 1397-1398

مستند نیمه بلند «ننه مخمل»، خانه مستند، 1398

مستند نیمه بلند «همدم خانم»، خانه مستند، 1398

مجموعه مستند تلویزیونی 26 قسمتی «یک لقمه نان 3»، شبکه افق، 1399

مجموعه مستند تلویزیونی 13 قسمتی «قصه رسیدن 2»، شبکه مستند، 1399

مستند بلند سینمایی «دهه هشتادی ها»، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، 1399

نویسنده:

فیلم کوتاه داستانی «مثل همیشه»؛ مستند «خاکستر سخت»، انجمن سینمای جوانان ایران، 77-79

فیلم کوتاه داستانی «رها در باد»، موسسه روزگار طرفه، 1381

مستند کوتاه «ننه آقا متخصص»، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، 1386

مستند بلند «بهاءالدین محمد»، پرتره علمی شیخ بهایی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، 1389

مجموعه مستند تلویزیونی 13 قسمتی «یک لقمه نون 1»، شبکه مستند، 1390

مستند بلند «حدیث سرو»، پرتره عارف عامل شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی، معاونت سیما، 1390 -1393

مستند بلند «پولیس پولیس»، موسسه سابقون، 1391

مجموعه مستند تلویزیونی 50 قسمتی «یک لقمه نون 2»، شبکه مستند سیما، 1392-1393

مستند نیمه بلند «اهل گنبد»، اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی، 1392-1393

مستند نیمه بلند «از نگاه او»، پرتره دکتر قطب الدین صادقی، اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی، 1392-1393

مستند نیمه بلند «دکتر فوتبال»، پرتره دکتر بیژن ذوالفقارنسب، اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی، 1392-1393

مستند نیمه بلند «آقا رضا»، اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی، 1392-1393

فیلم کوتاه داستانی «بی خط»، انجمن سینمای جوانان ایران، 1394

فیلم کوتاه داستانی «فراموشی»، 1394

مستند کوتاه «ملاقات در مدار بسته»، خانه مستند، 1395

مجموعه برنامه تلویزیونی 13 قسمتی «یادمانه»، شبکه آی فیلم، 1397

مستند بلند تلویزیونی «باورهای غبارگرفته»، شبکه افق، 1397-1398

مستند نیمه بلند «ننه مخمل»، خانه مستند، 1398

مستند نیمه بلند «همدم خانم»، خانه مستند، 1398

مجموعه مستند تلویزیونی 26 قسمتی «یک لقمه نان 3»، شبکه افق، 1399

مجموعه مستند تلویزیونی 13 قسمتی «قصه رسیدن 2»، شبکه مستند، 1399

مستند بلند سینمایی «دهه هشتادی ها»، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، 1399

ایده پرداز:

مجموعه مستند تلویزیونی 15 قسمتی «قصه بهم رسیدن»، شبکه مستند، 1400

مدیر هنری:

مستند بلند «حدیث سرو»، پرتره عارف عامل شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی، معاونت سیما، 1390 -1393

تحسین شده برای

مستند «ننه آقا متخصص»:

منتخب جشنواره بین المللی سینما حقیقت

مستند «بهاالدین محمد»:

منتخب جشنواره بین المللی سینما حقیقت

اندید بهترین فیلم پرتره سینما حقیقت

کاندید بهترین فیلم و بهترین پژوهش در جشنواره بین المللی رضوی

دیپلم افتخار هیات داوران نخستین جشنواره علم و فناوری

مستند «پولیس پولیس»:

منتخب جشنواره بین المللی سینما حقیقت

کاندید بهترین فیلم بخش ارزش های انقلاب و دفاع مقدس در جشنواره حقیقت

کاندید بهترین فیلم کوتاه مستند جشن خانه سینما، 1392

کاندید بهترین کارگردانی فیلم کوتاه جشن خانه سینما، 1392

مجموعه مستند «قصه باهم بودن»:

دیپلم افتخار جشنواره مد ولباس فجر

مستند «خلق موقعیت» از مجموعه «قصه رسیدن 2» 

حضور در چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت»

آثار مرتبط

اخبار مرتبط

مستند «آقا رضا»، داستان تلاش های کارآفرین مهابادی
24 مرداد 1401

مستند «آقا رضا»، داستان تلاش های کارآفرین مهابادی

شبکه پرس تی‌وی با پخش مستند «آقا رضا» تلاش‌های یک کارآفرین موفق مهابادی را به تصویر می‌کشد. به گزارش سایت خانه مستند و به نقل از خبرگزاری دانشجو، مستند...

خانه مستند مدرن‌ترین و ساختارمندترین ارگان خصوصی مستند است/ زندگی امام خمینی (ره) در «ملاقات در مدار بسته»
18 خرداد 1401

خانه مستند مدرن‌ترین و ساختارمندترین ارگان خصوصی مستند است/ زندگی امام خمینی (ره) در «ملاقات در مدار بسته»

امیرحسین خلیل‌زاده یکی از کارگردان‌های مستند «ملاقات در مدار بسته» که از شنبه 14 خردادماه در طرح «تجربه نگاری» خانه مستند و در پرونده نیمه خرداد به‌صورت آنلاین و...

پرونده «نیمه خرداد» در خانه مستند باز می‌شود/ اکران از 14 خرداد
11 خرداد 1401

پرونده «نیمه خرداد» در خانه مستند باز می‌شود/ اکران از 14 خرداد

خانه مستند پرونده «نیمه خرداد» را به مناسبت رحلت امام خمینی «ره» و قیام ۱۵ خرداد در طرح جدیدی با عنوان «تجربه نگاری» اکران آنلاین...

فهرست پرمخاطب ترین مستندهای اکران آنلاین سینما حقیقت اعلام شد
25 آذر 1400

فهرست پرمخاطب ترین مستندهای اکران آنلاین سینما حقیقت اعلام شد

فهرست 30 فیلم پرمخاطب اکران آنلاین (برخط) پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلام...

«ننه مخمل» علیه «ننه مخمل»/ گفت و گو با امیرحسین خلیل زاده، کارگردان
18 آذر 1400

«ننه مخمل» علیه «ننه مخمل»/ گفت و گو با امیرحسین خلیل زاده، کارگردان

کارگردان مستند «ننه مخمل» معتقد است که گاهی سوژه در مستند علیه خود عمل...

12 آذر 1400

راهیابی 6 اثر خانه مستند به پانزدهمین جشنواره سینما حقیقت

6 اثر از آثار خانه مستند، به پانزدهمین جشنواره بین المللی سینمای مستند ایران (سینما حقیقت) راه...

«ننه مخمل» مستندی درباره مادری و عشق به سرزمین
09 آذر 1400

«ننه مخمل» مستندی درباره مادری و عشق به سرزمین

مستند «ننه مخمل» به کارگردانی امیرحسین خلیل‌زاده و تهیه کنندگی مهدی مطهر، درباره مادرانگی، ریشه‌ها و زنی است که هویت، خانواده و عشق به سرزمین با او معنا...

«ننه مخمل» آماده نمایش شد/ قصه مادرانگی زنی از جنس کوهستان در راه سینماحقیقت
03 مهر 1400

«ننه مخمل» آماده نمایش شد/ قصه مادرانگی زنی از جنس کوهستان در راه سینماحقیقت

مستند داستانی « ننه مخمل» به کارگردانی امیرحسین خلیل‌زاده با اتمام مراحل فنی، متقاضی حضور در پانزدهمین جشنواره سینماحقیقت...

مستندهای شبکه 4 به مناسبت ایام رحلت امام خمینی (ره)
12 خرداد 1399

مستندهای شبکه 4 به مناسبت ایام رحلت امام خمینی (ره)

شبکه چهار سیما به مناسبت فرارسیدن ایام رحلت امام خمینی (ره) ویژه برنامه‌های «مصیر»، «امام ما»، ««قیام روح الله» و مستند «ملاقات در مدار بسته» را پخش می‌کند. به...

روایت «امیرحسین خلیل زاده» از زندگی چهار مادر از چهار قومیت ایرانی در مستند «مادرانگی»
08 بهمن 1398

روایت «امیرحسین خلیل زاده» از زندگی چهار مادر از چهار قومیت ایرانی در مستند «مادرانگی»

مجموعه مستند «مادرانگی» با روایت زندگی ۴ زن برگزیده از ۴ قومیت ایرانی به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیرحسین خلیل زاده پس از طی مراحل تولید آماده نمایش خواهد شد....

زندگی امام راحل در مستند «ملاقات در مدار بسته»، کاری از امیرحسین خلیل زاده
12 خرداد 1396

زندگی امام راحل در مستند «ملاقات در مدار بسته»، کاری از امیرحسین خلیل زاده

امیرحسین خلیل زاده از مراحل پایانی تولید مستند «ملاقات در مدار بسته» که مستندی در رابطه با زندگی حضرت امام خمینی(ره) است، خبر داد. به گزارش سایت خانه مستند...