روایت سیل

روایت سیل

مستند «روايت سيل» در 4 اپيزود به وقايع سيلاب بزرگ 98 در ايران اشاره دارد. سيلابی كه از استان گلستان شروع شد و تا خوزستان رفت. در اين مستند در كنار تصاويری از سيلاب بزرگ، با مردم، مسئولان ملی و محلی، روزنامه نگاران و … به طور كل بازيگران حاضر در سيلاب 98 گفت و گو كرده ايم. اپيزود پايانی اين مستند درباره بيم و اميدها و درس ها و آموزه هايی است كه می توان از سيلاب 98 گرفت.

عوامل