گفت و گو با «مجید عزیزی» کارگردان «تاریخ صدور» در جشنواره سینما حقیقت

گفت و گو با «مجید عزیزی» کارگردان «تاریخ صدور» در جشنواره سینما حقیقت

24 آذر 1397