گفت و گو با «مجید عزیزی» کارگردان «تاریخ صدور» در جشنواره سینما حقیقت

گفت و گو با «مجید عزیزی» کارگردان «تاریخ صدور» در جشنواره سینما حقیقت

۲۴ آذر ۱۳۹۷