راز پیرمرد زرد پوش حلب در «شبیه سازی آقای زرد»

راز پیرمرد زرد پوش حلب در «شبیه سازی آقای زرد»

۲۴ آذر ۱۳۹۷
«شبیه سازی آقای زرد» مستندی کوتاه، درباره پیرمردی زردپوش است که در شهر جنگ زده حلب سوریه زندگی می کند.