ماریان

«ماریان» حاصل بیش از دو سال کار مستمر پژوهشی و تحقیقی است. این مستند پیشینه شکل‌گیری و تحولات ۷۰ سال اخیر باغستان سنتی قزوین را به تصویر کشیده و دغدغه و مطالبات باغداران سنتی، دوستداران محیط زیست و تشکل‌های زیست محیطی را در صیانت از این میراث ارزشمند بیان کرده است. «ماریان» به بررسی تاریخچه، تحولات صد سال اخیر و وضعیت فعلی باغ‌های تاریخی سنتی شهر قزوین می‌پردازد.

عوامل