شورش علیه سازندگی

تماشای مستند در...

مستند «شورش علیه سازندگی»، حاصل دو سال کار پژوهشی و تولیدی است که دوران ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را از سال 68 تا 76 شمسی را روایت می کند…

عوامل