مجتبی عمارلو

مجتبی عمارلو

1370- نیشابور
مجتبی عمارلو
آموخته ها و تجربه ها

گذراندن دوره آموزشی تصویربرداری، (استاد اسفندیار شهیدی)

گذراندن دوره آموزشی تصویربرداری، (موسسه راه)

گذراندن دوره آموزشی فیلمسازی، (موسسه راه)

گذراندن دوره آموزشی تصویربرداری، (استاد داود رحمانی) (انجمن سینمای جوان)

گذراندن دوره آموزشی تصویرداری و نورپردازی، (علی عظیم زاده طهرانی)

پرونده هنری

تصویربردار:

مستند قطعه 19

مستند ماهر

مستند پژواک

مجموعه مستند چشم امید

مجموعه مستند در مسیر اریترین

مستند روایت سیل

مجموعه مستند برادران

مجموعه مستند همت

مستند جوانمردان

مستند چشم به راه ناتمام

مستند سونامی 3

مستند پرواز بی بازگشت

فیلم داستانی آهو

مستند روشنان (نگاهی به زندگی جمال میرصادق)

مستند مسابقه الدرع

مجموعه تلویزیونی آقای قاضی

آثار مرتبط

اخبار مرتبط