پرواز بی بازگشت

پرواز بی بازگشت

پرواز بی بازگشت

پرواز بی بازگشت

مستند «پرواز بی بازگشت» به کشف راز فاجعه زیست محیطی مرگ پرندگان تالاب میانکاله می پردازد.

عوامل