چشم به راه ناتمام

چشم به راه ناتمام

چشم به راه ناتمام

چشم به راه ناتمام

مستند چشم به راه ناتمام، برشی از زندگی دکتر حجتی به عنوان فردی تاثیرگذار در تفسیر علوم قرآنی و احادیث و همچنین موسس رشته علوم قرآن و حدیث است.

عوامل