سجاد دهنوی

سجاد دهنوی

1378
سجاد دهنوی
آموخته ها و تجربه ها

کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک، دانشگاه دامغان

گذراندن دوره فیلنامه نویسی استاد نصراالله قادری، موسسه هنرهای نمایشی بابک، 1398

گذراندن دوره اصول و مبانی کارگردانی، موسسه شهید آوینی، 1399

گذراندن دوره رسانه ای نبا، 1398

گذراندن دوره خادمان رسانه ای راهیان نور، 1398

 

 

پرونده هنری

کارگردان:

مستند قرینه غریب، 1398

مستند چشم به راه ناتمام

دستیار کارگردان:

مستند پرواز بی بازگشت

مجموعه مینی سریال های «پله»، 1397

مستند مرگ روشن، 1397

مستند یدالله، 1398

مستند منم با مهدی می روم، 1398

فیلم کوتاه مرهم، 1398

مستند شهید قاجاریان، 1396

برنامه ریز:

مجموعه مینی سریال های «پله»، 1397

مستند قطعه 19، 1398

مستند مرگ روشن، 1397

مستند یدالله، 1398

مستند منم با مهدی می روم، 1398

فیلم کوتاه مرهم، 1398

دستیار تصویر:

مستند ماهر، 1398

عکاس:

فیلم داستانی بازهم ساک سفرت را خودم می بندم، 1396

تحسین شده برای

مستند قرینه غریب:

پذیرفته شدن در جشنوارهflickfair امریکا، 1399

پذیرفته شدن در جشنواره دانشجویی امید، 1399

پذیرفته شدن در جشنواره دانشجویی هکاتوم، 1399

پذیرفته شدن در جشنواره لندن session off-Lift در سال 1398

مستند ماهر:

منتخب جشنواره مستند سینما حقیقت، 1398

 

آثار مرتبط

اخبار مرتبط