احمد افشار

احمد افشار

1362- تهران
احمد افشار
آموخته ها و تجربه ها

کارشناسی ارشد سینما، دانشگاه هنر تهران، دانشکده سینما تئاتر 1390

Certification: Audio for Video, Sennheiser Sound Academy, 2016

صدابردار، طراح صدا و صداگذار در سینما و تلویزیون

پرونده هنری

نویسنده و کارگردان:

فیلم کوتاه چای و سیگار، 1382

فیلم کوتاه تبخال، 1385

فیلم کوتاه پسرا مجبورن کار کنن، 1388

فیلم کوتاه از ماه بعد، 1390

صدابردار و طراح صدا و صداگذار:

مستند مسابقه فرمانده (4 فصل، فصل 2 تا فصل 5)

مستند مسابقه ضدگلوله

مستند مسابقه خانه ما (12 فصل)

مستند مسابقه کارساز

مستند بلند سینمایی ایران زاد

صداگذاری:

مستند محاکمه

 مستند آزادی

مستند انحصار ورثه

مستند دیترویت

و بیش از 40 مستند دیگر

فیلم سینمایی خانه ماهرخ

فیلم سینمایی مردی که لب نداشت

صدابردار:

مستند متهمین دایره بیستم

مستند اسب بیشتر از انسان خون دارد

مستند کردستان سپید

مستند عروس خرمشهر

سریال بچه محل (در حال انجام)

تحسین شده برای

مستند محاکمه مصدق:

نامزد بهترین طراحی صدا از جشنواره سینما حقیقت

فیلم کوتاه چرخ:

نامزد بهترین صداگذاری از جشنواره نهال

آثار مرتبط

اخبار مرتبط