آزادی

مستند آزادی درباره کشتار بی‌رویه پرندگان مهاجری است که از شمال آسیا و اروپا برای زمستان گذرانی وارد تالاب‌های میانکاله و فریدون کنار می‌شوند.

عوامل