اجه

مستند «اجه»، از مجموعه مستند «یکی از ما»، روایتی از زندگی عبدالستار از طایفه یموت ترکمن‌ صحرا است که از کودکی دوست داشت گرگ شود…

عوامل