روایتی جذاب از مردانی گمنام و زیرخاکی در «خاطرات موتورسیکلت»

روایتی جذاب از مردانی گمنام و زیرخاکی در «خاطرات موتورسیکلت»

25 آذر 1398

روزی روزگاری، جوان های تهران در تپه ها و خیابان ها مشغول موتور سواریشان بودند که جنگ شد. یک آدم دلربا آمد دلشان را برد، خودشان را هم برد به جبهه … . اسمش چمران بود، شهید مصطفی چمران … .

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام خانه مستند بپیوندید:

آیکون کانال تلگرام خانه مستند