خاطرات موتورسیکلت

خاطرات موتورسیکلت

مستند خاطرات موتورسیکلت، قصه ی موتور سوارانی است که از تپه ها و خیابان های تهران اولین گروه چریکی موتورسواران جنگ تحت فرماندهی شهید مصطفی چمران را تشکیل دادند.

عوامل