پدر، پسر، گلوله

پدر، پسر، گلوله، مستندی درباره یک سرباز به نام صادقی‌ است که ماجرای او در دوران قبل از انقلاب می‌گذرد. این اثر، حوادث آن زمان، دستگیری امام، اتفاق پانزدهم خرداد و شهادت پسرش را به تصویر می‌کشد.

عوامل