سید جواد

سید جواد

سید جواد، اهل روستای شیخ شبان، استاد خاتم‌کاری است که در زمینه خاتم‌کاری در روستایشان کارآفرینی کرده و بیش از 400 نفر زن و مرد را در این حرفه آموزش داده و باعث اشتغال مردم روستا شده است…

عوامل