خانه مستند

مرجع مستند و مستند سازی

مهدی جبین شناس

مهدی جبین شناس
تاریخ تولد

1364

تجارب و فعالیت ها

فعالیت در زمینه های تدوین و کارگردانی فیلم های مستند و مستندمسابقه های مختلف (رئالیتی شو) و …

فیلم شناسی

کارگردان:

مستند «نبردهای فانتوم»

مستند مسابقه «خانه‌ما»

مستند مسابقه «فرمانده»

مستند مسابقه «بدسفر»

عضو تیم طراحی:

مستند مسابقه «فرمانده»

مستند مسابقه «بدسفر»

تدوینگر:

مستند «نبردهای فانتوم»

مستند «نبردهای تامکت»

مستند «متهمین دایره بیستم»

مستند مسابقه «فرمانده»

مستند مسابقه «بدسفر»

جوایز و افتخارات

مستند متهمین دایره بیستم:

برنده بهترین تدوین از جشن مستقل سینمای مستند

گالری تصاویر

آثار مرتبط

اخبار مرتبط