علم، مردی برای تمام فصول

علم، مردی برای تمام فصول

علم، مردی برای تمام فصول

علم، مردی برای تمام فصول

مستند علم، مردی برای تمام فصول، به بررسی زندگی و دوران کاری اسدالله علم، از قدرتمندترین رجال رژیم پهلوی می پردازد.

عوامل