بخش های نادیده ای از دادگاه امیرعباس هویدا

بخش های نادیده ای از دادگاه امیرعباس هویدا

۲۰ اسفند ۱۳۹۷

«هویدا»، کامل ترین مستند ایرانی در مورد زندگی، زمانه و مرگ امیرعباس هویدا، باسابقه ترین نخست وزیر پهلوی می باشد که به نادیده ها و ناگفته هایی از زندگی وی می پردازد.

کارگردان این مستند مصطفی شوقی و تهیه کننده آن مهدی مطهر است و در خانه مستند ساخته شده است.

جهت اطلاع سریع از آخرین اخبار مستند، به رسانه های اجتماعی خانه مستند بپیوندید: