پر سیمرغ

تماشای مستند در...

مستند پر سیمرغ، نگاهی به دوره آموزشی امداد و نجات خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی دارد.

عوامل