همشهری جنگ

«همشهری جنگ»، داستان زندگی سه کودک سوری آسیب دیده از جنگ داخلی است.

عوامل