بازگشت

مستند بازگشت، با سیر در پدیده های طبیعی و نگاه به احوالات مختلف طبیعت تلاش دارد تا داستان هبوط آدم و حوا بر روی کره خاکی را به نمایش بگذارد که این فلسفه رفت و آمد پی در پی همه انسان ها بر خاک است.

عوامل