عاشورای منا

تماشای مستند در...

مستند عاشورای منا، با پرداختن به پیشینه تشکیل حکومت آل‌سعود، نقش حمایتی این رژیم در کشتار و افراطی‌گری (حمایت از داعش و بمباران یمن) و حوادث مختلف در سال‌های گذشته که منجر به شهادت حجاج شده است را بررسی خواهد کرد.

عوامل