انقلاب در قاب

تماشای مستند در...

مستند «انقلاب در قاب» به روایت و تحلیل چگونگی تأثیر پذیری سینمای ایران از انقلاب اسلامی می پردازد. این مستند با بررسی تولیدات سینمایی دهه شصت، شکل گیری سینمای ایران پس از انقلاب را تشریح می کند.

عوامل