بهمن عزیزم

مستند «بهمن عزیزم» به زندگی بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار و ورزشکار جانباز ایرانی می پردازد که در پاراالمپیک ۲۰۱۶ ریو در تورنمنت دوچرخه سواری دچار حادثه شد و جان باخت.

عوامل