دی ماه آخرین فراخوان ثبت طرح سال 99 در سایت «خانه مستند»

دی ماه آخرین فراخوان ثبت طرح سال 99 در سایت «خانه مستند»

دی ماه آخرین فراخوان ثبت طرح سال 99 در سایت «خانه مستند»
۱۵ دی ۱۳۹۹

از سوی دبیرخانه خانه مستند؛ اواخر دی ماه به عنوان آخرین فراخوان ثبت طرح از سوی مستندسازان در سال 99 در سامانه خانه مستند اعلام شد.

در سال 99 با وجود مشکلات مربوط به کرونا و همچنین بروزرسانی سایت، در طی 4 نوبت امکان ثبت طرح برای مستندسازان مختلف فراهم شد که در مجموع بیش از 100 طرح به دبیرخانه خانه مستند ارائه شد.

لذا با توجه به لزوم جمع بندی طرح‌های ارائه شده، از سوی دبیرخانه خانه مستند؛ اواخر دی ماه به عنوان آخرین فراخوان ثبت طرح از سوی مستندسازان در سال 99 در سامانه خانه مستند اعلام شد.

به همین منظور مستندسازان و فعالین حوزه سینمای مستند می‌توانند در روزهای 24، 25 و 26 دی ماه به مدت سه روز با مراجعه به سایت نسبت به ارائه طرح‌های خود اقدام و از آخرین فراخوان ثبت طرح سال 99 در سایت «خانه مستند» استفاده کنند.

لازم به ذکر است، این تاریخ آخرین مهلت ارائه و ثبت طرح در سایت خانه مستند برای سال 99 خواهد بود و پس از آن تاریخ بعدی که در سال 1400 خواهد بود، اطلاع رسانی می‌شود.