فرناز صالحی

فرناز صالحی

1362
فرناز صالحی
آموخته ها و تجربه ها

دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه هنر

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

کارشناسی ادبیات انگلیسی

ترجمه کتاب تخیل دراماتیک، رابرت ادموند جونز، نشر بهمن آرا، در دست چاپ

ترجمه مقاله نشانه شناسی و سینما از مجموعه نظریه و نقد سینما، گیلبرت هارمن، نشر حکمت، 1396

همکاری با ماهنامه فیلم نگار به عنوان مترجم به مدت یک سال، 1396-1395

همکاری با هفته نامه کتاب هفته به عنوان مولف، 1396

دارای گواهینامه پایان دوره دانش داستانی، دانشگاه پیام نور، 1396

مقاله بررسی تاثیر شرایط اجتماعی در شکل گیری شخصیت دلقک در نمایش های شکسپیر و تطبیق آن با شخصیت سیاه در نمایش ایرانی، سومین همایش جامعه شناسی هنر ایران، 1394

گواهینامه کارگاه تخصصی نقد ادبی (تحلیل گفتمان انتقادی- مطالعات فرهنگی)، مرکز تحقیقات زبان و ادبیت فارسی دانشگاه تربیت مدرس، 1394

ویراستاری کتاب نمایشگان، دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی، نشر دریابیگی، 1392

دارای مدرک آموزش زبان انگلیسی (TTC)، 1389

مدرس دانشگاه در رشته های ادبیات نمایشی، سینما، بازیگری، انیمیشن

پرونده هنری

نویسنده:

گفتار متن مستند کودکان پشت ویترین، 1401

گفتار متن مستند جاده های خاکستر، 1401

گفتار متن مجموعه مستند شریعتی بدون روتوش، 1400

گفتار متن مجموعه مستند شفافیت، 99 -1398

گفتار متن مستند خودکار، 1398

گفتار متن مستند هبه، 1398

پژوهشگر:

مستند روشنان، 1401

مستند خودکار، 1398

دستیار کارگردان تئاتر:

نمایش لابراتوآر، 1395

نمایش ملکه زیبایی لینین، 1394

آثار مرتبط

اخبار مرتبط