عبدالمجید علیجان نژاد

عبدالمجید علیجان نژاد

عبدالمجید علیجان نژاد
آموخته ها و تجربه ها

کارشناسی علوم معارف اسلامی از دانشگاه تهران

پرونده هنری

کارگردان:

فیلم سینمایی سیاحت غرب

مجموعه مستندهای آستان قدس رضوی

نویسنده و مدیر تصویربرداری:

مستند صبح روز هشتم

مستند زمزمه ملکوت

مستند اداره روشنایی

مستند زیارت ویژه

مستند روایت هشتم

آثار مرتبط

اخبار مرتبط