سبحان علیجان نژاد

سبحان علیجان نژاد

سبحان علیجان نژاد
آموخته ها و تجربه ها

دانشجوی رشته سینما، گرایش تدوین

پرونده هنری

تصویربردار و تدوینگر:

مستند جنوب شرق

مستند نائب الزیاره

مستند توپخانه چی

مستند سفید

مجموعه مستند اطلاعات عملیات

مستند گونای

مستند چشم توپخانه

مستند صبح روز هشتم

آثار مرتبط

اخبار مرتبط