سامان ضابطی

سامان ضابطی

1364
سامان ضابطی
آموخته ها و تجربه ها

کارمند و مدرس تدوین، انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر بیرجند

پرونده هنری

تدوینگر:

چند مجموعه مستند، صدا وسیمای خراسان جنوبی، ٨۶ تا ٩٠

بیش از ٣٠ فیلم کوتاه، از سال ٩٠ تا کنون

اصلاح رنگ و نور:

٧ فیلم کوتاه داستانی

مستند چنشتی‌ها، ساخته احسان عمیدیان، ١٣٩۶

مستند ناقوس دریا، ساخته محسن شیرزایی، ١۴٠٠

آثار مرتبط

اخبار مرتبط