حسین علیجان نژاد

حسین علیجان نژاد

حسین علیجان نژاد
آموخته ها و تجربه ها

فارغ التحصیل کارشناسی، رشته کارگردانی سینما

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته کارگردانی سینما

پرونده هنری

تهیه کننده:

مستند زمزمه ملکوت

مستند کودکان فرشته اند

مستند کیان

مستند آب بلا

سرزمین سجرو

مستند گونای

مستند اداره روشنایی

مستند زیارت ویژه

کارگردان:

مستند کودکان فرشته اند

مستند کیان

مستند آب بلا

مستند گونای

مجموعه مستند آقا مرتضی (کارگردان بخش بازسازی)

مستند اداره روشنایی

مستند زیارت ویژه

مستند صبح روز هشتم

مستند در مقام رضا

کارگردانی و تولید موشن گرافیک:

مجموعه ۳۰ قسمتی جنتلمن های تروریست

مجموعه ۲۰ قسمتی دست های چدنی

مجموعه مستند آقا مرتضی

مستند موشن سناریوی جنگ

تحسین شده برای

مستند زمزمه ملکوت:

برنده جایزه برگ زرین بهترین مستند از نگاه مردم در جشنواره تلویزیونی مستند، 1397

مستند کودکان فرشته اند:

نامزد دریافت جایزه از جشنواره تلویزیونی مستند، 1396

آثار مرتبط

اخبار مرتبط