بابک پاک جامه

بابک پاک جامه

1370- نیشابور
بابک پاک جامه
آموخته ها و تجربه ها

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک)

فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت دولتی

گذراندن دوره تخصصی ژورنالیسم تحقیقی، روزنامه قدس

گذراندن دوره تخصصی روزنامه نگاری، دانشکده هنر

پرونده هنری

تهیه کننده:

مینی سریال داستانی دور از شهر

برنامه تلویزیون اینترنتی دیدگاه

مجری طرح و مدیر تولید:

مجموعه داستانی ماراتون

مجموعه داستانی دیوار

مجموعه داستانی مردی برای همه

مجموعه مستند همت

مستند جوانمردان

مدیر تولید:

فیلم نیمه بلند داستانی باز هم ساک سفرت را خودم می بندم

مستند میهمان

مستند همسفران جابر

مستند حبیب حرم

مستند یدالله

مستند من با مهدی میرم

مستند مرگ روشن

مستند قطعه 19

مستند ماهر

مستند مادری

مجموعه مستند چشم امید

مستند پژواک

مستند قصه های اربعین

مجموعه مستند روایت مردمان جنگ

مستند پرواز بی بازگشت

صدابردار:

مستند یدالله

مستند من با مهدی میرم

مجموعه مستند چشم امید

مجموعه مستند روایت مردمان جنگ

مستند قرینه غریب

مستند ماهر

مستند فرمانده آرام

مجموعه برنامه تلویزیونی صبحانه با عشق

مجموعه مستند همت

آثار مرتبط

اخبار مرتبط