ایمان کیخا

ایمان کیخا

1359- زاهدان
ایمان کیخا
آموخته ها و تجربه ها

طراح، نقاش، گرافيست

ليسانس نقاشی از دانشكده هنر و معماری دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران

فوق ديپلم گرافيك از مركز آموزش عالی يزد، ايران

ديپلم گرافيك از هنرستان هنرهای زيبا بندرعباس، ايران

حضور در جشنواره زيست بوم سيستان و بلوچستان، گرافيك، زاهدان، ١٤٠١

حضور در جشنواره زيست بوم سيستان و بلوچستان، نقاشی ، زاهدان، ١٤٠١

حضور در جشنواره هنرهای تجسمی قرآن و عترت، بخش نقاشی، چابهار، ١٣٩٨

حضور در پنجمين سالانه و كارگاه ملی گرافيك رضوی، زاهدان، ١٣٩٨

حضور در جشنواره پوستر ٤٠ سالگی بسيج، زاهدان، ١٣٩٨

حضور در جشنواره ملی پوستر شرف ميزبانی (اربعين)، زاهدان، ١٣٩٨

دبير تبليغات هفتمين جشنواره ملی فيلم و عكس دانشجويی ايران، ١٣٩٦

دعوت به همكاری در جشنواره فرهنگ و هنر سيستان، بخش نقاشی، تهران، خانه هنرمندان، ١٣٩٤

عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمي ايران از سال ١٣٩٢ تا كنون

عضو و فعال انجمن هنرهای تجسمی سيستان و بلوچستان از سال ١٣٩٢ تا كنون

عضو و فعال خانه گرافيك سيستان و بلوچستان از سال ١٣٩٢ تا كنون

عضو كميته برنامه ريزی و مشاور چهارمين جشنواره هنر در طبيعت جزيره هرمز، ١٣٩٢

عضو كميته هنری و اجرايی بزرگ ترين فرش خاكی جهان، در سال های ١٣٩٠ تا ١٣٩٢

مشاور اجرايی و هنری اولين و دومين نشست هنر خارج از مركز جزيره هرمز، ١٣٩١ و ١٣٩٢

طراح مركز طراحی گرافيك آفتاب (زاهدان)، از ١٣٩١ تا ١٣٩٤

همكاری با شركت نمايشگاه های بين المللی سيستان و بلوچستان (زاهدان) از سال ١٣٨٩ تا كنون

سرپرست طراحی و ايده پردازی مركز تخصصی ليزر كتيبه (زاهدان) از ١٣٨٩ تا ١٣٩١

عضو گروه هنری هنر نو هرمز از ١٣٨٨ تا ١٣٩٢

عضو كميته اجرايی و برنامه ريزی جشن خاك هرمز و فستيوال هنر در طبيعت جزيره هرمز، ١٣٨٨

طراح و ناظر اجرايی تبليغات جشنواره ملی رضوی در استان سيستان و بلوچستان از ١٣٨٧ تا ١٣٩٤

عضو تيم اجرايی بزرگ ترين فرش خاكی جهان، جزيره هرمز، ١٣٨٧

برنامه ريز و مسئول هماهنگی مجموعه برنامه های هنری «داستان خاك» در تهران بابل، گرگان و پلور، ١٣٨٧

مشاور هنری دومین و سومين جشنواره هنرهای محيطی خليج فارس (جزيره هرمز)، ١٣٨٦ و ١٣٨٧

عضو كميته تبليغات جشنواره ملی عكس يادگاری دانشجويی (زاهدان)، ١٣٨٥ و ١٣٨٦

همكاری با معاونت فرهنگی و معاونت پژوهشی دانشكده هنر و معماری دانشگاه سيستان و بلوچستان از سال ١٣٨٥ تا كنون

مسئول برنامه ريزی و امور هنری اولين جشنواره هنرهای محيطی خليج فارس (بندرعباس، قشم، هرمز)، ١٣٨٥

مشاور هنری و عضو كميته برگزاری نخستين جشنواره منطقه ای نقاشی و طراحی طبيعت جنوب (بندر لافت، جزيره قشم)، ١٣٨٤

مديريت ايده پردازی و طراحی كانون تبليغاتی لوتوس (زاهدان)، از سال ١٣٨٤ به مدت ٥ سال

مشاور هنری و مسئول هماهنگی و برنامه ريزی نخستين جشنواره مجسمه های شنی و صخره ای (جزيره هرمز)، ١٣٨٤

مسئول اجرايی اولين جشنواره استانی هنرهای تجسمی هرمزگان (بندرعباس)، ١٣٨٣

عضو و فعال انجمن هنرهای تجسمی هرمزگان، از ١٣٨٠ تا ١٣٩٢

حضور در اجراهای هنــری و برنامه های انجمن هنرهای تجســمی هرمزگــان خارج از استـــان به صورت مداوم و فعال، از سال ١٣٨١ تا ١٣٩٢

پرونده هنری

گرافیست:

مستند ناقوس دریا

نمايشگاه های انفرادی:

نمايشگاه طراحی «تجربه رويا»، نگارخانه دانشكده هنر و معماری زاهدان، ١٣٩١

نمايشگاه طراحی با موضوع «آدم ها و حواها»، نگارخانه گرمساری فرهنگسرای طوبی، بندرعباس، ١٣٩١

نمايشگاه هنر گرافيك، نگارخانه فرهنگسرای شهيد آوينی، بندرعباس، ١٣٧٧

نمايشگاه های گروهی:

نمايشگاه گروهی پوستر، روز جهانی گرافيك، زاهدان، ايران، ١٤٠١

نمايشگاه گروهی نقاشی، اربعين، زاهدان، ايران، ١٣٩٨

نمايشگاه گروهی گرافيك، موضوع سيل، زاهدان، ايران، ١٣٩٨

نمايشگاه گروهی نقاشی، موضوع هفته دفاع مقدس، زاهدان، ايران، ١٣٩٧

نمايشگاه گروهی نقاشی، چهل سالگی انقلاب، زاهدان، ايران، ١٣٩٧

نمايشگاه گروهی نقاشی، تهران، خانه هنرمندان، ١٣٩٤

نمايشگاه گروهی نقاشی، زاهدان، نگارخانه خانه هنر آريا، ١٣٩٢

نمايشگاه گروهی نقاشی، زاهدان، مجتمع فرهنگی دانشگاه سيستان و بلوچستان، ١٣٩١

نمايشگاه گروهی نقاشی، زاهدان، گالری كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، ١٣٩٠

نمايشگاه گروهی نقاشی، تهران، گالری دست، ١٣٨٨

نمايشگاه گروهی نقاشی، بندرعباس، فرهنگسرای طوبی، ١٣٨٥

نمايشگاه گروهی نقاشی، بندرعباس، معبد هندوها، ١٣٧٥

اجرای هنری:

«خوانش آبستره طبيعت»، سمپوزيم هنرمندان نوگرای خارج از مركز به نام «اگزت»، جزيره هرمز، ١٣٩٢

«جشن خاك» (دومين فرش خاكی بزرگ جهان)، جزيره هرمز، ١٣٨٨

«امگاره» (قوس) تهران، گالری دست، ١٣٨٨

«عقل سرخ»، تهران، پلور، ١٣٨٦

«مناسيمبا»، تهران، فرهنگسرای نياوران، كاخ نياوران؛ فرهنگسرای ارشاد، بابل، ١٣٨٦

«كلكی برای سخره»، جزيره شيخ اندر آبی، ١٣٨٥

«لانه سبز»، جزيره شيخ اندر آبی، ١٣٨٥

«داماهی»، جزيره هرمز، ١٣٨٥

تحسین شده برای

برگزيده بخش نقاشی جشنواره زيست بوم سيستان و بلوچستان، زاهدان، ١٤٠١

برگزيده بخش نقاشی جشنواره هنرهای تجسمی قرآن و عترت، سيستان و بلوچستان، زاهدان، ١٣٩٨

برگزيده وركشاپ شب های قدر، بخش پوستر، زاهدان، ايران، ١٣٩٨

برگزيده وركشاپ ٤٠ سالگی انقلاب اسلامی بخش نقاشی، زاهدان، ايران، ١٣٩٧

برگزيده نمايشگاهی جشنواره هنرهای تجسمی بسيج، ١٣٩٥

برگزيده برتر استانی جشنواره ملی جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای گرافيك ايران، ١٣٩٤

برگزيده جشنواره ١٠ سال هنر گرافيك سيستان و بلوچستان، ١٣٩٢

برنده ديپلم افتخار و نفر برگزيده جشنواره منطقه ای جنوب ايران (جشنواره طراحی و نقاشی طبيعت جنوب)، ١٣٨٥

برنده ديپلم افتخار و نفر برگزيده جشنواره استانی هنرهای تجسمی هرمزگان، بخش طراحی، ١٣٨٤

راه يابی به نمايشگاه برگزيده جشنواره ملی هنرهای تجسمی ايران، شيراز، ١٣٧٧پ

نفر اول نقاشی مدارس استان هرمزگان، ١٣٧٢

آثار مرتبط

اخبار مرتبط