امین عباسی

امین عباسی

1375- نجف آباد اصفهان
امین عباسی
آموخته ها و تجربه ها

فارغ التحصیل مهندسی برق، مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد نجف آباد

گذران دوره فیلم سازی و کارگردانی در انجمن سینمای جوان نجف آباد

رابط موسسه دارالمصور لبنان در ایران

فعالیت در زمینه های مختلف فیلم سازی اعم از کارگردانی، تدوین و …

آموزش و تدریس تخصصی مستندسازی

ساخت مستندهای کوتاه تلویزیونی

همکاری با انجمن سینمای جوان ایران در زمینه های مختلف

پرونده هنری

تهیه کننده:

فیلم کوتاه «دنیای رنگین»

مستند کوتاه «آواز سکوت»

کارگردان:

مستند «ریاضت تا سیاست»

فیلم کوتاه داستانی «دنیای رنگین»

مستند کوتاه «آواز سکوت»

نماهنگ «رهرو»

تدوینگر:

فیلم کوتاه «ماه نیمه پنهان»

فیلم کوتاه «پایان سکوت قرن»

فیلم کوتاه «دنیای رنگین»

مستند کوتاه «آواز سکوت»

مستند «روستای حسن آباد»

نویسنده:

مستند «ریاضت تا سیاست»

فیلم کوتاه «دنیای رنگین»

آثار مرتبط

اخبار مرتبط