رخ خورشید

رخ خورشید

رخ خورشید

رخ خورشید

مجموعه مستند رخ خورشید، روایتی از طبیعت بکر و دست نخورده «ایران» و نمایش زیستگاه جانوران و حیات وحش است. همچنین به معرفی گونه های مختلف جانوری کشورمان می پردازد.

عوامل