بادگیرهای زمینی

تماشای مستند در...

مستند «بادگیرهای زمینی»، به زندگی و تلاش های پیرمردی 70 ساله می پردازد که با 40 سال تجربه در خصوص تهویه مطبوع، موفق به اختراع سیستم تهویه با پتانسیل آب و خاک می شود.

عوامل