سینمای مقدس

تماشای مستند در...

مجموعه مستند سینمای مقدس، در هر قسمت به تحلیل و بررسی سینمای دفاع مقدس از ابتدا تا کنون و از نقطه نظر سازندگان فیلم های این ژانر می پردازد.

عوامل