روایت ریحانه

مستند روایت ریحانه، روایتی از خاطرات شهید محمدرضا کاظمی زاده از زبان دوستان و خانواده ایشان برای برادرزاده کوچکش «ریحانه» است.

عوامل