چاق، کچل، سیبیلو

چاق، کچل، سیبیلو

چاق، کچل، سیبیلو

تماشای مستند در...

چاق، کچل، سیبیلو

چاق کچل سیبیلو، داستان زندگی آرش شهبازی، جوانی است که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرده و به خاطر انگیزه و روحیه بالا توانست از بیماری رها شود.

او حالا خودش به انگیزه دهی و روحیه دادن به کودکان سرطانی و خانواده های آنها مشغول است و با تئاتر آنها را امیدوار نگه می دارد.

عوامل