کسرالحدود

کسرالحدود
تماشای مستند در...

«کسر الحدود» به معنای شکستن مرزها است و به تقابل جبهه مقاومت و آمریکا در منطقه و حمایت غرب از گروه تروریستی داعش می‌پردازد.

در بخشی از این مستند، به عملیاتی هم که شهید حججی و شهید قمی در آن به شهادت رسیدند، پرداخته شده است.

عوامل