یاران غار

مستند «یاران غار» در مورد محله ای در حاشیه دمشق به نام زین العابدین است که بسیاری از مدافعان حرم و رزمندگان سوری، از اهالی این محله هستند، منطقه ای عجیب و جذاب به لحاظ معماری و داستان های خانواده ها… .

عوامل